Průmyslové
a skladové haly

Naši vysoce proškolení zaměstnanci provádí montáže průmyslových objektů. Jedná se o stavbu, která je svými dispozičními možnostmi tak rozdílná, že naplní očekávání jakéhokoli investora. Její vnitřní rozložení závisí na budoucím využití, ale vždy se budují ekonomicky a funkčně. Dáváme důraz na přehlednost a logiku. Snažíme se o to, aby zaměstnanci neprováděli zbytečný pohyb navíc a zároveň, aby byl vhodně využit veškerý prostor haly.

Výstavba haly může být zajišťována ocelovým nebo betonovým skeletem. Případně je na místě i spojení těchto dvou možností. Opláštění budovy je prováděno kvalitním střešním či stěnovým panelem a ve všech případech splňují nejpřísnější požární a ochranné normy.

Neméně důležitá je naše schopnost zakomponovat do celku i vnitřní součást jako například administrativní sektor s kancelářskými prostory či sociálním zařízením. A jak nejlépe reprezentovat investora? Výrazným logem na plášti haly.

Poptat